Vitajte, zo srdca Vás pozdravujeme...

Tiež patríte medzi majiteľov firiem, vedúcich pracovníkov, TOP manažment, či HR managerov, ktorí pre lepšiu výkonnosť svojich zamestnancov stále riešia a venujú sa nasledovným témam:

Syndróm vyhorenia

/burnout syndróm/

Koučing zamestnancov

Motivácia pracovníkov

Okrem toho si stále kladiete otázky ako:

Ako motivovať zamestnancov

Ako ich efektívne koučovať?

Ako sa vyhnúť stresu a vyhoreniu?

STE tu správne, lebo my sa:

Zameriavame sa 3 základné oblasti rozvoja každého zamestnanca:

 1. Vnútorná motivácia zamestnanca
 2. Oblasť stresu
 3. Syndróm vyhorenia / burnout syndróm/

Prečo práve tieto 3 oblasti?

 1. Sú to základné a kľúčové oblasti rozvoja pre aktívne, dlhodobé a efektívne fungovanie každého zamestnanca.
 2. Sú to oblasti, ktorých vyriešením zabezpečíte zásadnú a dlhodobú zmenu u každého zamestnanca.
 3. Z dôvodu absencie efektívnych metód, ktoré dokážu vyriešiť dôsledky týchto oblastí.
 4. Aktuálnosť a narastanie potreby riešiť tieto záležitosti u väčšiny zamestnancov v malých stredných ako aj najväčších korporačných spoločnostiach.
 5. Sú to dlhodobo aktuálne témy, o ktorých sa predovšetkým rozpráva a konštatuje bez účinných konkrétnych postupov a riešení.
 6. Nezáujem riešiť a pozitivizovať prostredie na pracovisku preukázateľne vedie k stagnácii a dôvodom zániku firiem.

Prečo Si máte vybrať práve nás?

 1. poznáme osobne všetky oblasti = prešli sme nimi a prežili ich
 2. našli sme riešenia = vyriešili sme ich
 3. žijeme v tomto novom stave dlhodobo a permanentne
 4. sme v tom najlepší…

/Individuálny program/

Čo týmto programom dosiahnete?

Program, ktorý ako jeden z veľmi mála spôsobov na trhu, vám zabezpečí SKUTOČNÚ vnútornú motiváciu jednotlivých zamestnancov. Dochádza k maximálnemu využitiu potenciálu každého zamestnanca odstránením podvedomých blokátorov v celom spektre jeho života. Výcvik a sebazdokonaľovanie každého zamestnanca, prihliadajúc na jeho individuálne požiadavky a potreby. Je potrebné doplniť, že ide o ireverzibilný krok a preto po skončení koučingu zamestnanec v drvivej miere zostáva v želanom stave už nastálo.

/Individuálny program/

Čo týmto programom dosiahnete?

Program na podvedomej úrovni zabezpečí minimalizáciu stresových faktorov u každého zamestnanca a to podľa jeho individuálnych potrieb. Okrem toho, každý zamestnanec sa naučí samostatne presne charakterizovať a zadefinovať nové stresové faktory a na základe spolupráce s koučom ich prirodzene odstrániť. Výsledkom je zásadne vyššia odolnosť a akceptácia stresu ako takého.

/Individuálny program/

Čo týmto programom dosiahnete?

Jedinečný a jediný program svojho druhu na svete. Je to spojenie dvoch predošlých tréningov do jedného špecifického a preukázateľne efektívneho tréningu. Je doplnený primárne novodobými postupmi vychádzajúcimi z najnovších princípov a objavov v oblasti psychológie, personalistiky a neurovied.

Je určený pre všetkých jednotlivcov, či firmy, ktorí trpia touto novodobou „chorobou“, resp. pre tých, ktorí sa tomuto syndrómu chcú skutočne vyhnúť.

*jednotlivé tréningy je možné podľa potreby kombinovať

POZNÁMKA:

Podmienkou je, aby účastníci všetkých týchto programov, boli naklonení tomuto typu zmeny.

Podmienkou pre úspech je pozitívny prístup a prijímanie nových a lepších možností.

Ako to zabezpečíme?

Zabezpečujeme to prostredníctvom našich jedinečných tréningových a analytických programov.

Všetky naše tréningové programy pracujú na absolútne odlišnom základe, ako je používané pri klasických formách tzv. „memorovaného“ vzdelávania.

Naša forma práce s jednotlivcom operuje s tzv. blokátormi, ktoré sú zodpovedné za neželaný stav, či výkonnosť každého človeka. Po odstránení blokátorov, dochádza k prirodzenej maximalizácii výkonu, efektivity, motivácie, pracovného sebavedomia a odolnosti.

Tento stav je dosiahnutý prevratnou formou práce s podvedomím každého človeka individuálne. Používame na to našu vlastnú autorskú techniku / patrí medi zásadné „know-how“ našej spoločnosti/ MYL – techniku totálnej zmeny.

Po jej použití dochádza pre každého človeka k zmenám, ktoré sú pre neho maximálne prirodzené. Tým pádom zamestnávateľ dosahuje rozvoj každého zamestnanca absolútne prirodzenou a najefektívnejšou cestou. Prvé zmeny zbadá zamestnávateľ okamžite a po krátkej dobe začnú naberať výrazné rozmery.

Každého zamestnanca preto svojim osobným procesom premeny sprevádza skúsený terapeut a kouč individuálne formou terapií, koučingu a mentoringu.

Pri dodržaní všetkých pokynov sa výsledky dostavujú extrémne rýchlo. Následne sa koučingom upevňujú a utvrdzujú v každom z účastníkov. Získané danosti a návyky sú u zamestnancov nemenné.

Tréningy resp. programy trvajú 6 mesiacov až 1 rok a presný harmonogram sa upravuje individuálne.

Kontakt

Objednajte si bezplatnú konzultáciu a bližšie vysvetlenie, resp. nás kontaktuje na tel.čísle +421 905 883 902rasto kmet02 - kópia (Custom)

Mellizo s.r.o.,
1. Mája 913/2,
03901 Turčianske Teplice

+421 905 883 902
rastislavkmet@gmail.com
SKYPE kontakt: fesira

www.rastokmet.sk